ceník

Telefonická konzilia a konzultace jsou bezplatné.
Stejně tak návštěva a vyšetření v ambulanci paliativní medicíny.

Prozatím nemáme uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami, ale intenzivně o nich jednáme. Abychom mohli poskytovat vyšetření, prohlídky, léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a jiné výkony ve vlastním sociálním prostředí (návštěvná služba) i v případě pacientů nesmluvních zdravotních pojišťoven domlouváme platby dle platného ceníku.