témata konzilií pro lékaře

Léčba refrakterních symptomů v domácím prostředí.

Organizace péče v domácím prostředí či v domovech pro seniory v době progredujícího a terminálního onemocnění.

Konzultace možností léčby pro agentury domácí péče, není-li dostupný praktický lékař.


Pokud budete žádat o vyšetření pro svého pacienta, můžete zde.