témata vyšetření pro pacienty a pečující

Léčba bolesti a dalších potíží (nevolnost, nechutenství, zvracení, zácpa, dušnost, nespavost, uzkost,
deprese) u pacientů s onemocněním v pokročilé fázi doma.

Úprava léků a doporučení dalších služeb dle individuálních potřeb pacienta.

Edukace v ošetřovatelských procesech aneb jak lépe pečovat.

Doporučení plánu a organizace péče v době zhoršování nemoci a v závěru života.


Pokud potřebujete poradit, která služba je pro vás vhodná, kontaktujte poradnu paliativní péče.