lékař

Lékaři domácího hospice se s pacientem domlouvají, v péči kterých jiných lékařů je pro pacienta užitečné být souběžně. Jedná se například o spolupráci s praktickým lékařem v předepisování inkontinenčních pomůcek, některého zdravotnického materiálu, který nemůže předepsat lékař domácího hospice, nebo o spolupráci jiných specializovaných lékařů (lékař pro výživu, lékař zajištující stomie apod). Léky pacientovi předepisují lékaři na individuální recepty.

V případě, že pacient splňuje indikační kritéria úhrady z veřejného zdravotního pojištění, stává se lékař domácího hospice ošetřujícím lékařem pacienta. V tomto režimu péče je veškerá zdravotní péče poskytována domácím hospicem, včetně pohotovostní péče, injekčních léků a zdravotnického materiálu a zdravotních přístrojů podle toho, jak to vyžaduje zdravotní stav pacienta. Pacient zůstává nadále registrován u svého praktického lékaře, který ale neposkytuje zdravotní služby ani předpis léků a pomůcek, protože tuto činnost provádí výhradně lékař domácího hospice. Tato služba je vhodná pro pacienty s četnými potížemi a pro ty, pro které je důležité moci prožít svůj život až do konce doma bez potřeby hospitalizací.

V druhém případě pacient podepisuje Informovaný souhlas pacienta, popř. jeho rodinných příslušníků s poskytováním mobilní specializované paliativní péče podle Metodiky poskytování a úhrady hrazených služeb domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu (odb. 926). V rámci této péče poskytuje poskytovatel pacientovi veškeré hrazené zdravotní služby lékaře i zdravotní sestry, včetně dopravy, a zároveň poskytuje pacientovi všechny potřebné léčivé přípravky a spotřebovaný materiál hrazený z veřejného zdravotního pojištění, případně i přístroje, což znamená, že poskytovatel přebírá veškerou péči registrujícího praktického lékaře i ambulantních specialistů.
MUDr. Regina Slámová — vedoucí lékař
MUDr. Hana Petrovová
MUDr. Miroslava Sláviková
MUDr. Dominika Stratílková
MUDr. Robert Mazúr
MUDr. Václav Vybíhal