psychosociální podpora

Plán péče je stanoven a realizován multiprofesním týmem na základě individuálních a konkrétních potřeb. V souladu s principy paliativní péče zahrnuje nejen farmakologická a nefarmakologická opatření k tlumení příznaků nemoci, ale také komunikaci s pacientem a rodinou a stanovování a přehodnocování cílů péče.

Poskytujeme sociální poradenství, pomáháme při řešení sociálních otázek, nabízíme podporu člověku s nemocí i pečujícímpozůstalostní péči v době po úmrtí.

Kateřina Münzová — sociální pracovnice 771 125 899
Petra Kubáčková — terapeutka 770 193 675