zdravotní sestry

Ošetřovatelské postupy jsou aplikovány s ohledem na potřeby, funkční zdatnost a přání pacienta a jeho blízkých v souladu s nejnovějšími poznatky moderního ošetřovatelství. Sestra v paliativní péči předvídá a minimalizuje rizika vzniku komplikací zejména zajištěním vhodného a bezpečného prostředí, polohováním, péčí o invazivní vstupy, rány, přiměřenou hydratací, kontrolou fyziologických funkcí a naplňováním stanoveného plánu péče.

Nejčastějšími ošetřovatelskými intervencemi je tedy sledování jednotlivých symptomů nemoci a jejich léčba ve spolupráci s ošetřujícím lékařem a podpora nemocného a pečujících.

Alžběta Marková — vrchní sestra
Jana Medová — staniční sestra
Antonie Kašíková
Lucie Trnavská
Zuzana Bartoňová
Petra Šiprová