Na_břehu

je svépomocná skupina pro všechny pozůstalé pacientů domácího hospice. Pravidelná setkání se konají každý poslední čtvrtek v měsíci ve společenské místnosti Hospice sv. Alžběty od 16 do 18 hodin.
V roce 2019 — 31. 01.|28. 02.|28. 03.|25. 04.|30. 05.|27. 06.|25. 07.|29. 08.|26. 09.|31. 10.|28. 11.|19. 12.


Zármutek s sebou nese velkou zátěž, která se může projevit úzkostí, vztekem, pocity viny, křivdy a osamění, podrážděností ve vztazích či ztrátou smyslu rutinních činností. Zármutek mívá i fyzické projevy, které se projevují menší chutí k jídlu, špatným spánkem, horší soustředěností či neklidem. Nesnažte se zármutek ovládat nebo potlačovat, je přece úplně přirozené být smutný, plakat, chtít o tom mluvit s lidmi – anebo být se svými vzpomínkami a slzami o samotě. Říká se, že čas všechny rány zhojí: jistě, ale každý toho času potřebuje jiné množství.

Člověk zůstává v našem životě tak dlouho, dokud je v naší paměti. Avšak jen ze vzpomínek se nedá žít, a tak musíme hledat nový způsob bytí ve světě, který je vlastně stále stejný, i když v něm chybí jedna důležitá osoba. Cílem truchlení není odpoutání se od zesnulého, ale přijetí reality ztráty a propracování se bolestí. Můžeme se přizpůsobit novému prostředí, ve kterém nám někdo chybí, a zkusit nalézt vyrovnaný vztah k zesnulému, který je stále součástí našeho světa, a zároveň budovat nový život.

Domníváme se, že jeden ze způsobů pomoci pozůstalým je sdílení pocitů, které truchlení provázejí, s lidmi, kteří mají podobné zkušenosti a prožívají podobné životní období. Podělíte se o ty svoje nebo si jen tiše vyslechnete ostatní. Účast na setkáních umožňuje zmírnit odcizení a izolaci v době trvajícího zármutku. Můžete samozřejmě přijít s dalšími členy rodiny či přáteli. Skupiny se mohou účastnit i lidé, kteří se se ztrátou blízkého člověka již vyrovnali a chtějí svoji zkušenost předat ostatním.


V poradně pro pozůstalé jsme připraveni odpovědět vám na otázky, které vás tíží. Můžete si domluvit individuální podporu nebo se dozvědět více o setkávání Na_břehu.

Kateřina Münzová 739 125 525 munzova@hospicbrno.cz