paliativní péče

Nabízíme paliativní péči v souladu s potřebami a přáním pacientů a jejich blízkých.
Poskytujeme komplexní léčbu a péči v období vážné nemoci a závěru života.
Podporujeme odbornost a dostupnost služeb paliativní péče.