domácí hospic péče

Plán péče a léčba se mění v závislosti na vývoji nemoci společně s přáním pacienta a jeho blízkých. A až do konce může mít nemocný potřebnou léčbu a péči doma.

V domácím prostředí provádíme specializovaná ošetření, která by měl pacient zajištěna v nemocnici: infuze, injekce, převazy ran a proleženin, ošetření stomií a drénů, výměna katétrů, punkce ascitu. Proto se také pro činnost domácího hospice používá termín domácí hospitalizace. Výjim­kou je například transfuze, protože podmínky pro manipulaci s krví nelze v domác­nostech dodržet nebo podávání paliativní chemoterapie.