Platby

Péče domácího hospice je zpoplatněna částkou 150 Kč/den. V odůvodněných případech lze požádat o prostřednictvím sociální pracovnice o slevu.

50 Kč — pohotovostní režim péče (dostupnost multidisciplinárního týmu 24/7). V případě pojištěnce smluvní zdravotní pojišťovny mohou být služby plně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V takovém případě se pohotovostní poplatek neplatí. O zařazení pacienta do úhrady zdravotní pojišťovnou rozhoduje lékař na základě indikačních kritérií v souladu s podmínkami danými platnou legislativou.

100 Kč/den — služby multidisciplinárního týmu, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění:
odborné poradenství při životě s nemocí a při vyrovnávání se pacienta i pečujících s umíráním a praktická pomoc při úmrtí doma; zapůjčení kompenzačních pomůcek (na doporučení lékaře či zdravotní sestry) a jejich dovoz (vozík, WC křeslo, chodítka, některé antidekubitní pomůcky, a pomůcky usnadňující přesun); zapůjčení zdravotnických přístrojů (lineární dávkovač léků, prstový pulzní oxymetr, glukometr, koncentrátor kyslíku) na základě indikace lékaře.

Plánované návštěvy sester a návštěva lékaře jsou pacientům hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Smlouvu máme s pojišťovnami 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, 201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a 211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR.

Nesmluvní pojištěnci, nebo výkony nehrazené ze zdravotního pojištění

Vstupní ambulantní návštěva lékaře 800 Kč
Kontrolní návštěva lékaře 500 Kč
Návštěva zdravotní sestry 30 min 150Kč
Návštěva zdravotní sestry 60 min 250 Kč