ošetřovné

Dlouhodobé ošetřovné

umožňuje pečovat o blízkého člověka až 90 dní po hospitalizaci. Podmínkou k získání dlouhodobého ošetřovného je minimálně 7 denní léčebná (nikoli diagnostická) hospitalizace pacienta a vyhodnocení potřeby dlouhodobé péče (alespoň 30 dní) ošetřujícím lékařem. Vyžaduje tedy součinnost lékaře v nemocnici. Ošetřující lékař vyplňuje tiskopis Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče.

Tiskopis je k dispozici pouze v tištěné podobě. I. díl tiskopisu zašle nemocnice OSSZ. II. a III. díl tiskopisu „Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče“ předá v den propuštění z hospitalizace ošetřované osobě nebo jejímu zástupci. Na tiskopisu musí být uvedeno: den přijetí a propuštění z hospitalizace  –  min. 7 dní včetně dne přijetí a propuštění; kód diagnózy, která je příčinou potřeby dlouhodobé péče; pobyt a termín, ve kterém má být realizována ambulantní návštěva u praktického lékaře nemocného (do 15 dnů).

Dlouhodobě pečujícím může být příbuzný v přímé linii s ošetřovanou osobou bez podmínky společného místa trvalého pobytu. Nebo osoba blízká žijící s ošetřovanou osobou ve společné domácnosti. U osob bez přímého příbuzenského vztahu je zákonem stanovena podmínka společného místa trvalého pobytu s osobou, které je poskytována celodenní péče, alespoň 3 měsíce před vznikem potřeby dlouhodobého ošetřovného. Pečující se mohou v 90 dnech vystřídat po celých dnech, např. syn pečuje od pondělí do středy, vnuk od čtvrtka do pátku. Pečující může znovu čerpat dlouhodobé ošetřovné nejdříve rok po poslední výplatě dlouhodobého ošetřovného.

Na dlouhodobé ošetřovné mají nárok zaměstnanci i OSVČ. Podmínkou je minimální doba placení sociálního pojištění, tj. min. 90 dní v předchozích 4 měsících (u zaměstnanců), 3 měsíce (u OSVČ).

Pečující osoba žádá dlouhodobé ošetřovné u zaměstnavatele (OSVČ žádá u OSSZ) pomocí tiskopisu Žádost o dlouhodobé ošetřovné, jehož součástí je i písemný souhlas pacienta s dlouhodobým ošetřovným (podmínka nároku na dávku).

Zaměstnavatel není povinen souhlas udělit, ale jen v případě, že tomu brání vážné provozní důvody, které zaměstnanci sdělí. Výše této dávky činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.


OČR – ošetřování člena rodiny

Vystavuje až na 9 dní praktický lékař nemocného. Nevyžaduje součinnost lékaře v nemocnici (ošetřujícího lékaře). Podmínkou je bydlení ve společné domácnosti – společné místo trvalého pobytu. Využít je může jen zaměstnanec.