info

Nabízíme paliativní péči v souladu s potřebami a přáním pacientů a jejich blízkých. Poskytujeme komplexní léčbu a péči v období vážné nemoci a umírání. Podporujeme odbornost a spolupráci.

Centrum paliativní péče Brno vzniklo v roce 2020 na Poliklinice Zahradníkova a poskytuje tři vzájemně provázané služby: městský domácí hospic, ambulanci paliativní medicínyporadnu paliativní péče.

Služby centra přispějí ke zlepšení života pacientů a jejich blízkých, k zefektivnění poskytování zdravotní péče, k řešení možných komplikací v domácím prostředí a k prevenci opakovaných zdravotnických převozů a hospitalizací v závěru života.