info

Centrum paliativní péče Brno bylo zřízeno v březnu 2020 za účelem nabídnout nemocným v pokročilých a konečných stádiích nevyléčitelných chorob v Brně kvalitní ambulantní a domácí paliativní péči. Služby centra přispějí ke zlepšení života pacientů a jejich blízkých, k zefektivnění poskytování zdravotní péče, k řešení možných komplikací v domácím prostředí a k prevenci opakovaných zdravotnických převozů a hospitalizací v závěru života.

Centru již bylo uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, proběhlo výběrové řízení s kladným výsledkem a v současné době intenzivně jednáme o uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

Poradna paliativní péče poskytuje podporu nemocným a pečujícím. Informujeme o dostupných službách v místě bydliště a jsme nablízku při plánování a zvažování možností péče.

Ambulance paliativní medicíny nabízí jednorázové i opakované konzultace k řešení bolesti a dalších potíží u pacientů s nevyléčitelným onemocněním, rady týkající se ošetřovatelské péče a doporučení dobré péče v době umírání.

Chystáme provoz mobilní specializované paliativní péče — domácího hospice, který bude poskytovat péči lidem v posledních dnech, týdnech a měsících jejich života, v jejich domácím prostředí na území města Brna a v jeho okolí.