info

Centrum paliativní péče Brno bylo zřízeno v březnu 2020 v rámci příspěvkové organizace Sdružení zdravotnických zařízení II Brno a poskytuje tři vzájemně provázané služby: městský domácí hospic, ambulanci paliativní medicínyporadnu paliativní péče.

Paliativní péče je určena pacientům s nevyléčitelnými nemocemi, které jim přináší těžkosti a komplikace a limitují jejich život. Mohou to být nemoci onkologické, ale i jiného původu — onemocnění srdce, plic, ledvin, neurologické diagnózy, demence, křehké stavy u geriatrických pacientů.

Podpoříme vás v situaci, kdy léčba v nemocnici už příliš nepomáhá a péči doma nezvládnete bez pravidelného sledování zdravotního stavu a léčby symptomů, tedy potíží, které s sebou nemoc nese.

V domácím hospici se plán péče a léčba mění v závislosti na vývoji nemoci, s ohledem na přání a potřeby pacienta i jeho blízkých. Nabízíme svoje zkušenosti, abyste byli připraveni na to, co vás čeká, a zároveň se mohli spolehnout, že vás podpoříme, když přijde nečekaný zvrat.