info

Centrum paliativní péče Brno bylo zřízeno v březnu 2020 v rámci příspěvkové organizace Sdružení zdravotnických zařízení II Brno a poskytuje tři vzájemně provázané služby: městský domácí hospic, ambulanci paliativní medicínyporadnu paliativní péče.

Paliativní péče je určena pacientům s nevyléčitelnými nemocemi, které jim přináší těžkosti a komplikace a limitují jejich život. Mohou to být nemoci onkologické, ale i jiného původu — onemocnění srdce, plic, ledvin, neurologické diagnózy, demence, křehké stavy u geriatrických pacientů.