domácí hospic

Domácí hospic poskytuje mobilní specializovanou paliativní péči lidem na konci života. Péče spočívá ve zmírnění fyzických příznaků nemoci a v řešení dalších obtíží. Je založena na úctě, důvěře a zájmu o člověka v jeho situaci.

V domácím hospici se plán péče a léčba mění v závislosti na vývoji nemoci, s ohledem na přání a potřeby pacienta i jeho blízkých. Nabízíme svoje zkušenosti, abyste byli připraveni na to, co vás čeká, a zároveň se mohli spolehnout, že vás podpoříme, když přijde nečekaný zvrat.

Odborný personál (lékaři, sestry, sociální pracovnice, terapeut a duchovní) je svým pacientům a pečujícím k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a tým vede odborný lékař‑paliatr.

Doma provádíme i specializovaná ošetření, která by měl pacient zajištěna v nemocnici: injekce, převazy ran a proleženin, infuze, ošetření stomií a drénů, výměna katétrů, punkce ascitu. Proto se také pro činnost domácího hospice používá termín domácí hospitalizace.

Péče v domácím hospici je možná tehdy, když rodina může o nemocného pečovat či péči v domácím prostředí zajistit.

Podporujeme rodiny v čase, kdy žijí v obavách ze ztráty blízkého člověka, a provázíme pozůstalé.

vedoucí lékař — MUDr. Regina Slámová, staniční sestra — Jana Medová