AMBULANCE

Specializovaná ambulance nabízí jednorázové konzilia i převzetí do péče. Konzilia se mohou týkat úpravy léčby bolesti, dušnosti a dalších potíží při nevyléčitelné nemoci, doporučení postupu při zhoršení zdravotního stavu či informací, jak poskytovat ošetřovatelskou péči doma. Péče je pro nemocné s nevyléčitelným onkologickým i neonkologickým onemocněním (onemocnění neurologická, srdce, plic, ledvin, onemocnění jako je demence či křehké stavy geriatrických pacientů), které limituje jejich délku života a přináší těžkosti a komplikace.

Ambulantní vyšetření zahrnuje komplexní vyšetření, rozhovor s pacientem a jeho blízkými o jejich potížích a potřebách, doporučení léčby, plánu péče a řešení komplikací i domluvu na kontrole stavu. Péče je indikována, pokud není její zajištění v možnostech praktického či jiného ošetřujícího lékaře.

U pacientů pojišťoven, se kterými nemá ambulance smlouvu o úhradě péče, je služba poskytována za úhradu dle ceníku služeb.

Ambulantní vyšetření je třeba objednat na telefonu 771 125 902.

zdravotní sestry Alžběta Marková, MAS (palliative care), Jana Medová
MUDr. Regina Slámová (vnitřní lékařství, paliativní medicína a léčba bolesti, F16 – klinická výživa)
MUDr. Hana Petrovová (praktické lékařství, praxe v domácím hospici)