AMBULANCE

Paliativní péče je určena pacientům s nevyléčitelnými nemocemi, které jim přináší těžkosti a komplikace a limitují jejich život. Mohou to být nemoci onkologické, ale i jiného původu — onemocnění srdce, plic, ledvin, neurologické diagnózy, demence, křehké stavy u geriatrických pacientů.

Podpoříme vás v situaci, kdy léčba v nemocnici už příliš nepomáhá a péči doma nezvládnete bez pravidelného sledování zdravotního stavu a léčby symptomů, tedy potíží, které s sebou nemoc nese. Nejčastěji jde o léčbu bolesti, jež může být zapříčiněna vlastním onemocněním, ale i dlouhotrvající léčbou a vyčerpáním nemocného. Strádání také způsobuje dušnost, nespavost a úzkost. Dalšími častými komplikacemi, které pacientům znepříjemňují život, jsou potíže se zažíváním — nechutenství, nevolnost, průjmy, nebo naopak zácpy. Všechny tyto symptomy lze potlačit nebo zmírnit vhodnou medikací, dietou, rehabilitací, komunikací a dalšími metodami.

Lékař společně s pacientem a jeho rodinou sestaví plán péče, který stanoví, co můžeme a budeme dělat, aby byl život navzdory nemoci co nejkvalitnější. Plán péče obsahuje i postup při řešení komplikací. K vyšetření je třeba se telefonicky objednat. Vyšetření probíhají v ambulanci, ale i doma u pacienta, pokud je hůře pohyblivý.

U pacientů pojišťoven, se kterými nemá ambulance smlouvu o úhradě péče, je služba poskytována za úhradu dle ceníku služeb.

Lékař ambulance poskytuje konzultace také praktickým lékařům či kolegům jiných specializací. Zdravotní sestra konzultuje ošetřovatelskou péči o nemocné v domácím prostředí.

vedoucí lékař — MUDr. Regina Slámová, vrchní sestra — Alžběta Marková