žádost

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO PÉČE* městského domácího hospiceambulance paliativní medicíny
PACIENT
Příjmení a jméno*

Rodné číslo*

Zdravotní pojišťovna*

Adresa kde bude nemocný pobývat*
PEČUJÍCÍ OSOBA
Jméno a příjmení*

Ve vztahu k pacientovi

KONTAKTNÍ TELEFON*
DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI*
Pokročilé onkologické onemocnění s ukončenou protinádorovou terapiíPokročilé neonkologické onemocnění, interní polymorbidita
.... Jiný důvod:
DIAGNÓZY, EPIKRÍZA Pod formulářem žádosti můžete bezpečně nahrát zdravotní dokumentaci, lékařskou zprávu.
ODHAD PROGNÓZY* DnyTýdnyMěsíceNejasná
MOBILITA A SOBĚSTAČNOST PACIENTA*
Pacient je chodící, schopen sebeobsluhyPacient převážně ležící, schopen chůze s pomocí, částečně schopen sebeobsluhyPacient ležící, zcela závislý na cizí pomoci
KONTAKT, VĚDOMÍ* Bez omezeníZtíženýNelze navázat
AKTUÁLNÍ POTÍŽE
BolestDušnostNechutenství / nevolnost / zvraceníZácpaSlabost, únavaNespavost / úzkost / depreseStavy zmatenostiKožní defekty, dekubity
....Jiné:
MEDIKACE, včetně formy podání
Pravidelná

Při potížích
PACIENT MÁ ZAVEDEN:
PŽKCVKportPICC
kolostomiiileostomiiepicystostomiinefrostomii/e
PMK bříšní drénhrudní drénPTD
PEGNGSNJS
....Jiné:
OXYGENOTERAPIE? AnoNe
POTŘEBUJE PACIENT ZDRAVOTNÍ ČI KOMPENZAČNÍ POMŮCKY?
....Ano. Jaké? Ne
JSOU MU V DOBĚ PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI POSKYTOVÁNY JINÉ SLUŽBY?
Domácí zdravotní ošetřovatelská péče / homecareTerénní odlehčovací služba / pečovateléNevím
....Jiné:
NYNÍ JE PACIENT*
DomaV zařízení sociálních služeb
....Hospitalizován. Kde? Plánovaný termín propuštění?
Pokud propouštíte pacienta domů bez návaznosti péče ambulance paliativní medicíny nebo domácího hospice, nahrajte prosím níže propouštěcí zprávu
ODESÍLAJÍCÍ LÉKAŘ*

Telefon*

Pracoviště

Pokud chcete odkaz na kopii odeslané žádosti, zadejte svůj e-mail
Potvrzuji, že jsem informoval pacienta i pečující a tito s poskytováním paliativní péče souhlasí.
Potvrzuji, že pacient i pečující poskytují své osobní a kontaktní údaje a udělují souhlas s jejich shromážděním a zpracováním ve smyslu nařízení EU č. 2016/679 GDPR.
Zde můžete nahrát zdravotní dokumentaci pacienta (aktuální výsledky odběrů, testů, propouštěcí zprávu apod.)
NAHRÁT SOUBOR (pdf, doc, docx, png, jpg)


Děkujeme za spolupráci. MUDr. Regina Slámová, vedoucí lékař