ADRESÁŘ

Zde najdete odkazy a kontakty na zdravotní a sociální služby, které vám s nemocí nebo péčí doma v Brně a okolí pomohou. Pro orientaci se níže snažíme vysvětlit a popsat, co která služba znamená.

Obecnou paliativní péči poskytují zejména praktičtí lékaři v ambulantní nebo návštěvní službě společně se zdravotními sestrami – domácí péče. Domácí zdravotní ošetřovatelská péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. Také ji poskytují zdravotníci v sociálních zařízeních (domovy pro seniory).

Pokud je situace nemocného komplikovanější, je možné do péče zapojit poskytovatele specializované paliativní péče, kteří mají zvláštní vzdělání, kompetence a často také více času najít nejlepší řešení. O pacienty se stará multidisciplinární tým, který vede paliativní lékař. Sem spadají především ambulance paliativní medicíny a dále domácí hospice tedy mobilní specializovaná paliativní péče a také lůžkový hospic.

Mimo výše uvedené zdravotní služby paliativní péče vám s nemocí či péčí doma mohou pomoct služby sociální. Pečovatelé a odlehčovací služby pomáhají osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení při běžných denních úkonech v domácnosti, například s hygienou, dovozem jídla apod. A také osobám dlouhodobě pečujícím o blízkou osobu umožňují nezbytný odpočinek nutný pro regeneraci sil. Služba je placena podle sazebníku zveřejněného jednotlivými institucemi.

Pobyt doma umožňují také půjčovny kompenzačních pomůcek (chodítka, nástavce na WC a vanu…) a zdravotních pomůcek (polohovací lůžko, oxygenátor/koncentrátor kyslíku, odsávačka…). Potřebné pomůcky vám usnadní život s nemocí či péči o blízkou osobu a můžete si je půjčit za ceny zveřejněné na stránkách jednotlivých institucí. Velmi často jsou půjčovny pomůcek propojeny s terénními službami.