PODPORUJÍ NÁS

3. 3. 2020 tisková zpráva Magistrátu města Brna

Proběhlo výběrové řízení s kladným výsledkem a nyní jednáme o uzavření smluv s jednotlivými zdravotními pojišťovnami.

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje zahájil na podporu financování projektu Centra paliativní péče Brno veřejnou sbírku Hospic doma.

HOSPIC DOMA veřejná sbírka
13. 5. 2020 tisková zpráva

Děkujeme Teplárny Brno, že rychle a vstřícně zareagovali na naši akutní potřebu a bezplatně nám zapůjčili vůz! A také za finanční podporu.

Děkujeme SAKO Brno za finanční podporu.

Za tisk informačních materiálů děkujeme point4me.