PODPORUJÍ NÁS

EU
Centrum paliativní péče Brno Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace realizuje projekt „Zvýšení kvality a dostupnosti domácí paliativní péče“, který je spolufinancován Evropskou unií, konkrétně Integrovaným regionálním operačním programem. V rámci projektu bude pořízeno vybavení pro rozvoj mobilní specializované paliativní péče v městě Brně – 2 automobily plug-in hybrid, moduly pro zdravotnický software a stolní počítač.

 

Brno
Finanční podpora paliativní medicíny a hospicové péče na území města Brna a podpora dalšího rozvoje v rámci provozních příspěvků Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

 

JMK
Dotační program na podporu poskytování domácí hospicové péče. Projekt 2022: Rozvoj, podpora a stabilizace multidisciplinárního týmu

 


Stipendijní program pro paliativní odborníky

 


Založení sbírky Hospic doma. Za dary děkujeme například společnostem SAKO Brno, Teplárny Brno, Technické sítě Brno, které sbírku podpořily hned na jejím začátku – v roce 2020. Poděkování patří také všem drobným dárcům.

 


Zakoupení přenosných kyslíkových koncentrátorů, zvedáku do vany a antidekubitní matrace.

 


Zakoupení přenosného kyslíkového koncentrátoru

 


Sponzorský tisk informačních materiálů.