zasílání dokumentace

Zasílání dokumentace slouží nelékařům – tedy pacientům a pečujícím – k zabezpečenému odeslání zdravotní dokumentace do Centra paliativní péče Brno.

Jméno pacienta


Zde můžete nahrát soubor (pdf, doc, txt, png, jpg, zip)