jak probíhá péče

Po obdržení žádosti od ošetřujícího lékaře kontaktujeme pacienta nebo pečující osobu a domluvíme se na dalším postupu.

Na první návštěvu přijde lékař se zdravotní sestrou. Vyšetří pacienta a seznámí rodinu s našimi službami. Vyslechnou si obtíže a přání nemocného i pečujících a domluví se na plánu péče. Přijetí pacienta do péče domácího hospice se uskuteční na základě této návštěvy z rozhodnutí lékaře domácího hospice a po podepsání Informovaného souhlasu s péčí.

Lékař domácího hospice pacienta přijímá do péče, vede jeho léčbu a je k dispozici pacientovi vždy, kdy je třeba zhodnotit, změnit či nově nastavit léčbu. Pacient tak při zhoršení stavu nemusí ani být převážen do nemocnice.

Koordinátorem poskytované péče je určená zdravotní sestra, která má pacienta na starosti. Pečující mají k dispozici mobilní číslo na tuto zdravotní sestru. Četnost návštěv lékaře a zdravotních sester se pak odvíjí od aktuálního zdravotního stavu pacienta a jeho potřeb.

Vzhledem k tomu, že stav nemocných může být nestabilní a mohou přijít různé nové situace, mají pečující k dispozici pohotovostní telefonní číslo, na které mohou kdykoli (24 hodin denně / 7 dní v týdnu) volat o radu nebo pomoc. Pro řešení náhlých změn zdravotního stavu má sestra vždy k dispozici na telefonu lékaře domácího hospice.

V průběhu péče přichází na návštěvu i ostatní členové týmu. Sociální pracovnice vysvětlí a podepíše s nemocným a pečujícím Smlouvu o poskytnutí péče a pomáhá při řešení sociálních otázek. Psychoterapeut nabízí pacientovi i jeho blízkým rozhovor a pomoc při zvládání měnící se obtížné situace.

Ve chvíli úmrtí přijede zdravotní sestra, pomáhá při zajištění ohledání, s pietní úpravou těla, kontaktováním pohřební služby a provází časem rozloučení. Pozůstalí mohou požádat o individuální podporu po úmrtí i v době truchlení.