jak probíhá péče

Po obdržení žádosti od ošetřujícího lékaře kontaktujeme pacienta nebo pečující osobu a domluvíme se na dalším postupu.

Na první návštěvu přichází domů lékař se zdravotní sestrou. Vyšetří pacienta a seznámí rodinu s našimi službami. Vyslechnou si obtíže a přání nemocného i pečujících a domluví se na plánu péče a přijetí do domácího hospice. Nemocný podepisuje Informovaný souhlas s péčí.

Lékař domácího hospice pacienta přijímá do péče, vede jeho léčbu a je k dispozici pacientovi vždy, kdy je třeba zhodnotit, změnit či nově nastavit léčbu. Pacient tak při zhoršení stavu nemusí být převážen do nemocnice. Koordinátorem poskytované péče je zdravotní sestra. Četnost návštěv lékaře a zdravotních sester se odvíjí od aktuálního zdravotního stavu pacienta a jeho potřeb.

Vzhledem k tomu, že stav nemocných může být nestabilní a mohou přijít různé nové situace, mají pečující k dispozici pohotovostní telefonní číslo, na které mohou kdykoli (24 hodin denně / 7 dní v týdnu) volat o radu nebo pomoc. Pro řešení náhlých změn zdravotního stavu má sestra vždy k dispozici na telefonu lékaře domácího hospice.

V průběhu péče přichází na návštěvu i ostatní členové týmu. Sociální pracovnice vysvětlí a podepíše s nemocným a pečujícím Smlouvu o poskytnutí péče a pomáhá při řešení sociálních otázek. Psychoterapeut nabízí pacientovi i jeho blízkým rozhovor a pomoc při zvládání měnící se obtížné situace. Služba duchovních je otevřenou nabídkou pro každého bez ohledu na vyznání. Péče o duši je založena na úctě, důvěře a zájmu o člověka v jeho situaci.

Budeme s vámi i při úmrtí. Pomáháme při zajištění potřebných praktických činností, s pietní úpravou těla a provázíme časem rozloučení.
S pozůstalými zůstáváme v kontaktu a mohou požádat o individuální podporu po úmrtí i v době truchlení.