jak probíhá péče

Po obdržení žádosti od ošetřujícího lékaře kontaktujeme pacienta nebo pečující osobu a domluvíme se na dalším postupu. Pomůžeme vám zorganizovat péči a léčbu, která se mění v závislosti na vývoji nemoci, s ohledem na vaše přání a potřeby. Podpoříme vás v situaci, kdy léčba v nemocnici už příliš nepomáhá a péči doma nezvládnete bez pravidelného sledování zdravotního stavu a léčby symptomů, tedy potíží, které s sebou nemoc nese. Doma provádíme i specializovaná ošetření, která by měl pacient zajištěna v nemocnici, proto se také pro činnost domácího hospice používá termín domácí hospitalizace. V rámci této péče poskytujeme i veškeré potřebné léčivé přípravky, spotřebovaný materiál hrazený z veřejného zdravotního pojištění a případně přístroje i pomůcky.

Na první návštěvu k vám přijde domů lékař se zdravotní sestrou. Vyšetří pacienta, vyslechnou si obtíže a přání nemocného i pečujících a domluví se s vámi na plánu péče a přijetí do domácího hospice.

Lékař domácího hospice pacienta přijímá do péče, vede jeho léčbu a je vám k dispozici vždy, kdy je třeba zhodnotit, změnit či nově nastavit léčbu. Při zhoršení stavu není pacient převážen do nemocnice, ale léčba a péče pokračuje doma například změnou léků. Návštěvy lékaře v domácnosti probíhají dle zdravotního stavu, minimálně však 1x za 14 dní.

Koordinátorem poskytované péče je zdravotní sestra, která je s vámi v každodenním kontaktu. Návštěvy sestry v domácnosti jsou minimálně 2x týdně a denně vás sestra kontaktuje telefonicky, aby zjistila jaký je aktuální zdravotní stav a jak se změnily vaše potřeby. Pokud je potřeba, návštěvy v domácnosti mohou být i denně.

V průběhu péče vás budou telefonicky kontaktovat i ostatní členové našeho týmu, kteří si s vámi případně domluví datum a čas návštěvy. Sociální pracovnice, psychoterapeut a duchovní vám mohou pomoci při zvládání měnící se či obtížné situace, vytvořit prostor ke sdílení obav a přání nebo nabídnout poradenství v oblasti sociálně právní a v oblasti sociálních služeb. Podpůrný tým je k dispozici pacientovi, pečujícím i dalším blízkým.

Vzhledem k tomu, že stav nemocného může být nestabilní a mohou přijít různé nové situace, máte k dispozici pohotovostní telefonní číslo, na které můžete kdykoli (24 hodin denně / 7 dní v týdnu) volat o radu nebo pomoc zdravotní sestře týmu. Zdravotní sestra poradí po telefonu nebo přijede na návštěvu. Pro řešení náhlých změn zdravotního stavu má sestra vždy k dispozici na telefonu lékaře domácího hospice.

Budeme s vámi i při úmrtí. Pomáháme při zajištění potřebných praktických činností, s pietní úpravou těla a provázíme časem rozloučení. S pozůstalými zůstáváme v kontaktu a mohou požádat o individuální podporu po úmrtí i v době truchlení.