podmínky přijetí

Nemocný člověk se svobodně rozhodl zůstat v domácím prostředí a jeho blízcí se o něj chtějí a mohou starat.

Nemocný pobývá v domácnosti na území města Brna a v jeho okolí, maximálně 30 km od sídla domácího hospice (nemusí to být bydliště trvalé).

Městský domácí hospic má aktuální kapacitu k přijetí a zajištění péče a je schopen odborně zajistit potřebnou péči konkrétnímu nemocnému.

Pečující o nemocného jsou připraveni převzít odpovědnost za každodenní celodenní péči v případě, že to zdravotní stav nemocného vyžaduje. Pečující zajistí podávání léků dle rozpisu lékaře, laickou ošetřovatelskou péči, hygienu a jsou schopni kontaktovat sestru domácího hospice při potížích či komplikacích a umožní vstup pracovníků domácího hospice do domácnosti.

Pokud se pečující střídají, je potřebné, aby jeden z nich byl hlavní kontaktní osobou.

Pacient, případně jeho osoba blízká, potvrdí podpisem Informovaného souhlasu souhlas s péčí městského domácího hospice.

Nemocný i pečující souhlasí s poskytnutím nezbytných osobních údajů pro péči a souhlasí také s péčí zajištěnou členy multidisciplinárního týmu (lékař, zdravotní sestra, sociální pracovník, psychoterapeut, duchovní).

V případě diagnózy neonkologického onemocnění je přijetí nemocného na dobu určitou, obvykle na 1–2 měsíce s možností prodloužení v případě progrese zdravotního stavu.

Úhrada poplatku za komplexní péči domácího hospice na základě podpisu Smlouvy o poskytnutí péče