hodnocení kvality

Naší snahou je poskytovat co nejlepší péči nemocným a jejich rodinám. Důležitou součástí této snahy je také zjišťovat, nakolik se nám daří naše cíle naplňovat. I když samozřejmě nejcennější zpětnou vazbu k našim službám čerpáme z osobních kontaktů s pacienty a pečujícími, dovolíme si vás několik měsíců po ukončení péče kontaktovat s prosbou o vyplnění anonymního dotazníku, týkajícího se poskytovaných služeb městského domácího hospice. Uvítáme všechny vaše odpovědi a komentáře, ať už pozitivní nebo kritické. Informace, které nám poskytnete, nám pomohou zlepšit péči o pacienty, jejich rodiny i přátele.