hodnocení kvality

Naší snahou je poskytovat co nejlepší péči nemocným a jejich rodinám. Důležitou součástí této snahy je také zjišťovat, nakolik se nám daří naše cíle naplňovat. Nejcenější zpětnou vazbu k našim službám čerpáme z osobních kontaktů s pacienty a pečujícími. Obecně však hospice v České republice dosud nedisponují systémovým nástrojem pro měření efektu a kvality, proto jsme se zapojili do projektu Systémové hodnocení kvality hospicové péče, který vede Centrum paliativní péče jako nezávislá organizace zabývající se vzděláváním a výzkumem zaměřeným na podporu, rozvoj a zlepšování služeb pro umírající pacienty.

Jedním z nástrojů k hodnocení je, že pozůstalým po těch, kdo zemřeli v péči některého ze zapojených hospiců, bude s odstupem 6 měsíců od úmrtí jejich blízkého rozeslán komplexní dotazník zkoumající jejich zkušenosti s hospicovou péčí. Víme, že vracet se v myšlenkách k posledním dnům a týdnům života blízkého člověka může být těžké, ale díky odpovědím na otázky v anonymním dotazníku budeme moci zlepšovat kvalitu našich služeb.

Kateřina Münzová — sociální pracovnice, poradkyně pro pozůstalé 771 125 899