úhrada péče

Zatím nemáme potvrzené smlouvy o úhradě se zdravotními pojišťovnami, ale intenzivně o nich jednáme. Abychom mohli poskytovat péči domácího hospice, prozatím domlouváme platby dle ceníku placených služeb ambulance paliativní medicíny.