úhrada péče

Komplexní péče domácího hospice je zpoplatněna paušální částkou
100 Kč/den — služby multidisciplinárního týmu, které úzce souvisejí se zdravotní službou a nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Zapůjčení kompenzačních pomůcek (na doporučení lékaře či zdravotní sestry) a jejich dovoz (vozík, WC křeslo, chodítka, některé antidekubitní pomůcky a pomůcky usnadňující přesun) a zapůjčení zdravotnických přístrojů (lineární dávkovač léků, prstový pulzní oxymetr, glukometr, koncentrátor kyslíku) na základě indikace lékaře.
Odborné poradenství při životě s nemocí a při vyrovnávání se pacienta i pečujících s umíráním. Návštěvy sociální pracovnice a psychoterapeuta. Praktická pomoc při úmrtí doma a péče o pozůstalé.

50 Kč/den — pohotovostní režim péče — dostupnost služby 24 hodin / 7dní v týdnu.

V případě pojištěnce smluvní zdravotní pojišťovny může být pohotovostní režim plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V takovém případě se pohotovostní poplatek neplatí. O zařazení pacienta do úhrady z veřejného zdravotního pojištění rozhoduje vždy lékař domácího hospice na základě splnění indikačních kritérií v souladu s podmínkami danými platnou legislativou (Vyhláška 353/2017 Sb., Vyhláška 354/2017 Sb.).

V odůvodněných případech lze požádat, díky finanční podpoře zřizovatele, prostřednictvím sociální pracovnice o slevu.


Návštěvy lekařů a sester během péče jsou pacientům hrazeny zdravotními pojišťovnami

Smlouvu máme s pojišťovnami 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, 211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR a 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.
201 Vojenská Zdravotní Pojišťovna ČR a 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna hradí jen návštěvy sester.

V případě pacientů nesmluvních zdravotních pojišťoven domlouváme platby podle platného ceníku.

aktuálně se toto týká pacientů pojišťovny RBP 213