úhrada péče

Návštěvy lékařů a sester během péče jsou pacientům hrazeny zdravotními pojišťovnami. Smlouvu máme se všemi zdravotními pojišťovnami, kromě pojišťovny RBP 213. V případě pacientů nesmluvních zdravotních pojišťoven domlouváme platby podle platného ceníku.


Komplexní péče domácího hospice je zpoplatněna paušální částkou 100 Kč/den
Jedná se o částku za služby multidisciplinárního týmu, které úzce souvisejí se zdravotní službou a nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění (zapůjčení kompenzačních pomůcek a zdravotnických přístrojů na doporučení lékaře či zdravotní sestry a jejich dovoz; poradenství při životě s nemocí; praktická pomoc při úmrtí doma a péče o pozůstalé…)

V odůvodněných případech lze požádat, díky finanční podpoře zřizovatele, prostřednictvím sociální pracovnice o slevu.