Podpořte nás

Naším cílem je nabídnout pacientům v pokročilých a konečných stadiích nevyléčitelných chorob v Brně kvalitní ambulantní a domácí paliativní péči. Služby přispějí k zlepšení kvality života pacientů a jejich blízkých, k efektivnějšímu poskytování zdravotní péče, k řešení možných komplikací v domácím prostředí a k prevenci opakovaných zdravotnických převozů a hospitalizací v závěru života. Pacientům, kteří si to přejí, bude umožněno důstojně dožít v domácím prostředí nebo v náhradním sociálním prostředí (pobytová zařízení sociálních služeb).