jak postupovat při úmrtí doma

Vyrozumějte praktického lékaře, a požádejte jej o návštěvu, aby konstatoval úmrtí. Mimo pracovní dobu praktických lékařů (v pracovní den 17—7h, o víkendu a ve svátek) je třeba volat ke konstatování smrti bez dlouhého prodlení pohotovost 545 538 538. Nebo pokud je praktický lékař nedosažitelný, volejte Zdravotnickou záchrannou službu — 155.

Zde je potřeba nahlásit, že se jedná o očekávané úmrtí. Před příjezdem lékaře je dobré nachystat lékařskou zprávu a další nálezy, ze kterých může lékař vyčíst diagnózy onemocnění, OP zemřelého, jeho kartičku pojišťovny.

Lékař, který přijede prohlédnout zemřelého, vystaví List o prohlídce zemřelého v několika exemplářích. V domácnosti zůstávají dva z nich. Na každém z nich je nadepsáno, k jakému účelu byl vystaven. List o prohlídce zemřelého pro osobu zajišťující pohřbení zůstává Vám. List o prohlídce zemřelého pro provozovatele pohřební služby je určen pro pohřební službu.

Bezprostředně po smrti nemusíte nikam chvátat. Pokud si to přejete, můžete tělo milovaného člověka omýt. Někdy dochází ještě k mimovolnému vyprázdnění, a proto je vhodné po umytí dát čistou plenu, která zůstává pod oblečením. Zemřelého můžete obléct do takového oděvu, který rád nosil, nebo takový, jaký by on sám rád měl na sobě. Pokud zemřelý během nemoci hodně zhubl a  všechno oblečení je mu veliké, nebojte se je vzadu založit zavíracím špendlíkem.  

Dopřejte si čas na rozloučení. Zemřelého můžeme klidně ponechat doma, abyste měli čas se rozloučit nebo aby se mohli rozloučit i přátelé. 

Vyrozumějte pohřební službu. Pohřební služby obvykle provádějí odvoz zesnulých nonstop, čili mohou přijet i v noci. Záleží, jak se s nimi domluvíte. Pohřební služba potom přijede a odveze zesnulého. Potřebovat k tomu budete List o prohlídce zemřelého určený pro Pohřební službu vystavený ohledávajícím lékařem. Zaměstnanci pohřební služby vám řeknou, kdy a kam máte přijít v příštích dnech domluvit pohřeb.