sociální poradenství

Poskytujeme odborné sociální poradenství v oblasti sociálně právní, v oblasti sociálních služeb a orientaci ve zdravotnickém systému. Pomůžeme vám při uplatňování oprávněných zájmů uživatelů a při obstarávání osobních záležitostí.

Podáváme informace z oblastí příspěvků na péči, dlouhodobého ošetřovného, důchodového pojištění, odlehčovacích pobytů, zařízení pro seniory a sociálních pobytů ve zdravotnických zařízeních. Můžeme zprostředkovat kontakt na další poskytovatele sociálních a zdravotních služeb.

psychosociální pracovnice — Kateřina Münzová 771 125 899